Program Usahawan Belia

UDA Preneur Trainee

Maklumat Program

UDA Preneur Trainee di outlet MARi Ipoh, MARi Johor Bahru atau Kirana milik UDA Holdings Berhad

Objektif

Meningkatkan potensi kebolehpasaran dan membangunkan kemahiran keusahawanan dalam kalangan belia. Mengurangkan kadar pengangguran graduan dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dan kemahiran keusahawanan dengan memfokus program latihan dan bimbingan bersama industri.

Insentif
  • Peserta akan ditempatkan di Outlet MARi dan Kirana milik UDA Holdings Berhad dan akan dibimbing dan dipantau oleh Operator / Pengurus Outlet.
  • Elaun bulanan kepada para peserta.
Sasaran Penerima

Graduan dan Belia.

Lokasi
  • MARI @ Angsana Ipoh Mall
  • MARI @ Angsana Johor Bahru Mall
  • Kirana @ Malaysia Grand Bazaar
  • Bukit Bintang City Centre
Share :

Permohonan Secara Dalam Talian

Lokasi (Negeri)
Sila Pilih
One file only.
10 MB limit.
Allowed types: jpg, jpeg, png, pdf.
  • Messenger

  • Telephone Button