Pendahuluan

Program Insentif Usahawan UDA Holdings Berhad merupakan program buat usahawan Perusahaan Kecil Dan Sederhana (PKS) oleh pihak UDA Holdings Berhad dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Usahawan Dan Koperasi (KUSKOP) bagi menyokong perniagaan usahawan di bawah kategori PKS & Mikro.

Program ini dirangka dan dilaksanakan untuk membantu usahawan PKS dengan menyediakan ruang niaga atau platform yang bersesuaian kepada usahawan untuk satu tempoh masa tertentu atau program usahawan jangka panjang untuk terus kekal di pasaran.

Nota:
Elemen kos pengurusan – kadar sewa yang ditawarkan, deposit sewa, deposit utiliti dan lain-lain yang terlibat dengan pengurusan penyewaan untuk membantu usahawan memulakan perniagaan di bangunan atau premis bangunan milik UDA.

Elemen manfaat fasiliti – bantuan kepada penyediaan fasiliti di premis perniagaan seperti menyediakan kiosk, bantuan kos ubahsuai pada kadar yang bersesuaian, pembelian produk dan lain-lain kepada usahawan untuk memulakan perniagaan di bangunan atau premis bangunan milik UDA.

Garis Panduan Insentif Usahawan UDA

Sesebuah perniagaan akan diklasifikasikan sebagai PKS jika ia memenuhi tiga (3) syarat yang berkaitan iaitu: –

 • Kriteria kelayakan
 • Jenis penubuhan
 • Struktur pemegang saham

 

Kriteria Kelayakan

Memenuhi salah satu daripada dua kriteria kelayakan iaitu jualan tahunan atau bilangan pekerja sepenuh masa, yang mana lebih rendah.

Kategori Perusahaan Kecil Perusahaan Sederhana

Pembuatan

Jualan tahunan daripada RM300,000 hingga kurang daripada RM15 juta

ATAU

Pekerja sepenuh masa daripada 5 hingga kurang daripada 75

Jualan tahunan daripada RM15 juta hingga tidak melebihi RM50 juta

ATAU

Pekerja sepenuh masa daripada 75 hingga tidak melebihi 200

Perkhidmatan dan Sektor Lain

Jualan tahunan daripada RM300,000 hingga kurang daripada RM3 juta

ATAU

Pekerja sepenuh masa daripada 5 hingga kurang daripada 30

Jualan tahunan daripada RM3 juta hingga tidak melebihi RM20 juta

ATAU

Pekerja sepenuh masa daripada 30 hingga tidak melebihi 75

Jadual 1: Definisi Berdasarkan Saiz Operasi

 

Jenis Penubuhan

PKS merujuk kepada entiti perniagaan tulen yang berdaftar dengan badan berikut:

 • Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) sama ada di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan (1956) atau Akta Pendaftaran Syarikat (1965) atau Akta Perkongsian Liabiliti Terhad (2012); atau
 • Pihak berkuasa atau pejabat daerah di Sabah dan Sarawak; atau
 • Badan berkanun bagi pembekal perkhidmatan profesional.

 

Struktur Pemegang Saham

Syarikat tersenarai awam tetapi berada di papan kedua seperti pasaran ACE, Malaysia Online Trading Platform for Unlisted Market (MyULM) atau di pasaran kedua / SME exchanges / pasaran tidak tersenarai di negara lain akan dianggap sebagai PKS selagi mana mereka memenuhi kriteria kelayakan.

Subsidiari firma di bawah syarikat tersenarai awam tetapi berada di papan kedua akan turut dianggap sebagai PKS selagi mana mereka memenuhi kriteria kelayakan. Subsidiari merujuk kepada entiti di bawah kawalan syarikat induk sama ada melalui: –

 • Ahli lembaga pengarah; atau
 • Mempunyai lebih daripada 50% kuasa mengundi / modal saham (tidak termasuk saham keutamaan); atau
 • Secara tidak langsung melalui entiti lain yang merupakan subsidiari yang dimiliki oleh syarikat induk (subsidiari dua lapisan). Bagi tujuan ini, syarat-syarat di atas akan diguna pakai.

Definisi perusahaan mikro yang diluluskan oleh Majlis Pembangunan Usahawan dan PKS Kebangsaan (MPUPK) adalah perniaagan yang mempunyai:-

 • Nilai jualan tahunan kurang daripada RM300,000; atau
 • Bilangan pekerja sepenuh masa kurang daripada lima (5) orang.

Jika sesebuah perniagaan memenuhi salah satu kriteria merentasi saiz operasi yang berbeza, maka saiz yang lebih kecil akan diguna pakai. Sebagai contoh, jika jualan tahunan sesebuah firma berada di bawah kategori perusahaan mikro tetapi bilangan pekerja terletak di bawah kategori perusahaan kecil, perniagaan tersebut akan diklasifikasikan sebagai perusahaan mikro. 

 • Tempoh pelaksanaan program adalah di antara bulan Januari – Disember 2023.
 • Pemberian insentif ini diutamakan kepada usahawan yang memohon untuk menyewa ruang niaga / ruang promosi di mana-mana lokasi yang mengambil bahagian dan memenuhi kriteria perusahaan PKS dan Mikro (pemilikan tunggal dan perkongsian) sebagaimana yang ditetapkan.
 • Memenuhi kriteria perusahaan PKS dan Mikro (pemilikan tunggal dan perkongsian) sebagaimana yang ditetapkan.
 • Perusahaan PKS dan Mikro adalah milik warganegara Malaysia (warganegara Malaysia memegang saham perniagaan minimum 51%).
 • Perusahaan PKS & Mikro yang didaftarkan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia (“SSM”), atau badan profesional berkanun.
 • Perusahaan mikro beroperasi minimum satu (1) tahun. Usahawan mikro berumur antara 21 hingga 60 tahun pada tarikh permohonan.
 • Permohon tidak pernah disabitkan dengan kesalahan jenayah dan tidak pernah diisytiharkan muflis / senarai hitam oleh bank. Pemohon yang sedang berada di dalam proses kebankrapan dan / atau proses tindakan Mahkamah juga tidak layak memohon.
 • Pemohon bukan merupakan keluarga terdekat dengan mana-mana kakitangan UDA Holdings Berhad. Keluarga terdekat merujuk kepada pasangan suami / isteri dan anak-anak.
 • Bagi pemohon pasangan suami isteri / adik-beradik, hanya salah seorang sahaja yang layak dipertimbangkan. Hanya salah seorang sahaja daripada pasangan suami / isteri / adik-beradik untuk setiap pengambilan.
 • Pemohon tidak bekerja, sama ada di dalam sektor awam atau sektor swasta.
 • Pemohon tidak pernah menyertai program usahawan yang dianjurkan oleh UDA sebelum ini.
 • Sekiranya didapati bahawa pemohon tidak memenuhi mana-mana kriteria tersebut diatas, pemohon secara langsung adalah TIDAK LAYAK untuk dipertimbangkan. Sekiranya didapati terdapat kepalsuan maklumat yang dikemukakan, permohonan akan DIBATALKAN serta-merta.
 • Semua insentif usahawan ini hanya terpakai kepada usahawan yang akan menggunakan ruang atau berniaga di bangunan milik atau yang disediakan oleh UDA Holdings Berhad.
 • Setiap usahawan hanya dibenarkan menerima insentif sekali sahaja sepanjang tempoh perlaksanaan program.
 • Setiap penerima insentif diwajibkan untuk menyertai MyMall.
 • Untuk menjana dan meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam bidang pengurusan dengan menjadi teras perniagaan UDA seperti industri perhotelan (hospitaliti), industri peruncitan (mall) dan industri penyelanggaraan (fasiliti).
 • Untuk membantu usahawan bumiputera yang berhasrat untuk membuka perniagaan sendiri dengan memberi pendedahan pengetahuan / kemahiran dan pengalaman di dalam bidang teras perniagaan UDA seperti industri perhotelan (hospitaliti), industri peruncitan (mall) dan industri penyelanggaraan (fasiliti).

Setiap usahawan yang terpilih dikehendaki melengkapkan Borang Permohonan Program Insentif Usahawan UDA sebagaimana dinyatakan di dalam Polisi / Prosedur / Manual Bahagian Mall mengikut kategori ruang niaga yang ditetapkan (ruang niaga tetap atau ruang promosi).

Dokumen yang diperlukan oleh usahawan semasa mengemukakan permohonan: –

 • Borang permohonan;
 • Salinan kad pengenalan;
 • Maklumat perniagaan seperti jenis perniagaan, alamat perniagaan, pendapatan tahunan, maklumat pemilik perniagaan, bilangan pekerja, dll;
 • Salinan bukti pendapatan perniagaan (contoh: Borang B Cukai Pendapatan, penyata bank enam (6) bulan terkini);
 • Salinan bukti operasi perniagaan (contoh: perakuan pendaftaran perniagaan, permit berniaga);
 • Salinan bil utiliti; dan
 • Lain-lain dokumen relevan untuk permohonan yang ditentukan oleh UDA (jika berkaitan).

 

Proses, dokumen dan syarat–syarat yang digunapakai untuk permohonan baru dan pembaharuan penyewaan setiap usahawan yang terpilih di bangunan UDA adalah sama dan tertakluk kepada: –

 • Polisi / Prosedur / Manual Bahagian Mall;
 • Tenancy Policy Guideline; dan
 • Promotion Policy.

 

PROSES PERMOHONAN

LANGKAH 1: PERMOHONAN

Pemohon membuat permohonan kepada UDA Mall bagi menyewa ruang niaga tetap / ruang promosi.

Dokumen-dokumen yang diperlukan oleh pemohon semasa mengemukakan permohonan ialah: –

 • Borang Permohonan (Sila muat turun di https://udamalls.com.my/insentif-usahawan/);
 • Salinan kad pengenalan;
 • Maklumat perniagaan seperti jenis perniagaan, alamat perniagaan, pendapatan tahunan, maklumat pemilik perniagaan, bilangan pekerja, dll;
 • Salinan bukti pendapatan perniagaan (contoh: Borang B Cukai Pendapatan, penyata bank enam (6) bulan terkini);
 • Salinan bukti operasi perniagaan (contoh: perakuan pendaftaran perniagaan, permit berniaga);
 • Salinan bil utiliti; dan
 • Lain-lain dokumen relevan untuk permohonan yang ditentukan oleh UDA (jika berkaitan).

Borang yang telah lengkap diisi perlu dilampirkan bersama dokumen yang dikehendaki  dan dihantar ke pihak pengurusan UDA Mall mengikut lokasi projek yang dipohon melalui:-

 • Permohonan atas talian (https://udamalls.com.my/insentif-usahawan/#permohonan); atau
 • Melalui pos ke alamat lokasi projek yang dipohon (sila rujuk lampiran bagi alamat penuh).

 

LANGKAH 2: PENILAIAN

Permohonan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan akan dibawa ke Jawatankuasa Tenansi Penyewaan dan Promosi (JTPP). JTPP akan membuat penilaian dan seterusnya mendapatkan kelulusan Ketua Bahagian Mall.

 

LANGKAH 3: MAKLUMAN

Status permohonan akan dimaklumkan kepada pemohon sama ada berjaya atau tidak.

Pihak UDA Mall akan menyediakan dokumen-dokumen yang berkaitan bagi permohonan yang telah diluluskan seperti Surat Tawaran, Surat Akuan Terima Tawaran, Perjanjian Penyewaan dan dokumen yang berkaitan.

 

ALAMAT LOKASI PEJABAT PENGURUSAN


Angsana Johor Bahru Mall
U.p.: Pn. Nurfaizah Abd. Rahman
Management Office, UDA Angsana Sdn Bhd,
L1.33A, Level 1, Angsana Johor Bahru Mall,
Jalan Skudai, Pusat Bandar Tampoi,
81200 Johor Bahru, Johor.


Angsana Ipoh Mall
U.p.: Pn. Mariatul Zakiah Abd Hamid
Management Office, UDA Mall Sdn Bhd,
Lot G24 Ground Floor,
Jalan Raja Ashman Shah, 30450 Ipoh, Perak.


Angsana Seremban
U.p.: Pn. Nor Hayati Mohd Noh
UDA Mall Sdn Bhd, Pejabat Pengurusan UTC,
Lot 1.26, Tingkat 1, UTC Negeri Sembilan @ Angsana Seremban,
Jalan Kuala Pilah, Ampangan, 70400 Seremban, Negeri Sembilan.


Pertama Complex
U.p.: Pn. Norieni Basiron
Management Office, UDA Pertama Sdn Bhd,
Lot RG-B, RG Floor, Pertama Complex,
Jalan Tuanku Abdul Rahman, 50100 Kuala Lumpur.


UTC KL @ Pudu Sentral
U.p.: Pn. Siti Mariam Ahmad
Management Office, UDA Mall Sdn Bhd,
Lot BB-06, Tingkat Basement, Bangunan Pudu Sentral,
Jalan Pudu, 55100 Kuala Lumpur.


Bangunan Cahaya Suria
U.p.: Pn. Siti Mariam Ahmad
Management Office, UDA Mall Sdn Bhd,
6th Floor, Bangunan Cahaya Suria,
Jalan Tun Tan Siew Sin, 50500 Kuala Lumpur.


Hentian Duta
U.p.: Pn. Sharina Shahadan
Management Office, UDA Mall Sdn Bhd,
Blok A, Mezzanine Floor, Bangunan Hentian Duta,
Jalan Persiaran Duta, 50480 Kuala Lumpur.


Individual Properties
U.p.: Pn. Siti Mariam Ahmad
Management Office, UDA Mall Sdn Bhd,
Lot BB-06, Tingkat Basement, Bangunan Pudu Sentral,
Jalan Pudu, 55100 Kuala Lumpur.


City Parking
U.p.: Pn. Sharina Shahadan
Management Office, UDA Mall Sdn Bhd,
City Parking, Jalan Tugu, 50050 Kuala Lumpur.


Kirana
U.p.: Pn Maisarah Jali
Management Office, UDA Pertama Sdn Bhd
Lot RG-B, RG Floor, Pertama Complex,
Jalan Tuanku Abdul Rahman, 50100 Kuala Lumpur.


MARi
U.p.: Pn Noradiah Abdullah
Management Office, Property Investment & Management Division,
Lot RG-B, RG Floor, Pertama Complex,
Jalan Tuanku Abdul Rahman, 50100 Kuala Lumpur.


*Sila muat turun borang dan garis panduan di sini

Permohonan Secara Dalam Talian

Lokasi (Negeri)
Sila Pilih
One file only.
10 MB limit.
Allowed types: jpg, jpeg, png, pdf.
 • Messenger

 • Telephone Button